สมัครเรียนฮาฟิซ

เปิดรับสมัครนักเรียนฮาฟิส 

อายุ 10-17 ปีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (จำกัดคน)

ที่ตั้งสถานศึกษาตะฟิซ : มัดรอซะห์ตะห์ฟิช อัล-อินชานียะห์ 57/1 ม.8 ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

ช่องทางติดต่อ

ค่าใช้จ่าย 📌 ค่าแรกเข้า 1,300 บาท (ได้ตู้เก็บเสื้อผ้า + ที่ตั้งอัลกุรอาน) ค่าตออามต่อเดือน 1,000 บาท ครับ

เอกสารที่ต้องเตรียม📌 

1. บัตรประชาชนของเด็ก (ตัวจริง)

2. สำเนาบัตรประชาชน ของเด็ก,พ่อ,แม่ อย่างละ 1 แผ่น

3. สำเนาทะเบียนบ้าน เด็กและผู้ปกครอง อย่างละ 1 แผ่น

4. รูปถ่าย 2นิ้ว 2รูป ของเด็ก (ชุดอะไรก็ได้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 

Site Icon

Madrasah al-insaniah

ขอเชิญระดมทุนเพื่อสร้างมัสยิดพร้อมอาคาร 763-0-71932-9 กรุงไทย ชมรมมัดรอซะห์ตะห์ฟิช

Proudly powered by WordPress & SeedThemes