โอนดอกเบี้ย (ริบา)

ดอกเบี้ยธนาคารเข้า !!! 💰💸🏦

ริบา(ดอกเบี้ย) บาปใหญ่ที่ต้องหลีกเลี่ยง เงินดอกเบี้ยที่ธนาคารคืนให้นั้น สามารถนำเงินดอกเบี้ยนี้มากำจัดในการพัฒนาสังคม สร้างประโยชน์ในสาธารณะประโยชน์ต่อสังคม 💵 

ท่านสามารถโอนให้กับเราได้!💰 เพื่อสร้างห้องน้ำสาธารณะเพื่อชุมชน 

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี: ยัซมี เฮงซา
ชื่อธนาคาร: ธนาคารกรุงไทย

เลขบัญชี: 763-0-73502-2

ดังนั้นดอกเบี้ยคือการทำสงครามกับ อัลลอฮฺ เเล้วใครกันเล่าสามารถจะทำ   สงครามกับอัลลอฮฺได้ ?

🚨หมายเหตุ🚨 ท่านใดโอนเงินดอกเบี้ยนี้แล้วให้ท่านเขียนบันทึกในสลิป ว่า! เงินดอกเบี้ย เพื่อชัดเจนในการตรวจสอบระบบเงินในบัญชี

ช่องทางติดต่อ

Site Icon

Madrasah al-insaniah

ขอเชิญระดมทุนเพื่อสร้างมัสยิดพร้อมอาคาร 763-0-71932-9 กรุงไทย ชมรมมัดรอซะห์ตะห์ฟิช

Proudly powered by WordPress & SeedThemes