ผลบุญต่อเนื่อง ไม่สูญสลาย

ขอเชิญระดมทุน

เพื่อสร้างมัสยิดพร้อมอาคารเรียน
ฮาฟิซมัดรอซะห์ตะห์ฟิซ อัล-อินซานียะห์
2 ชั้นตอนนี้อยู่ระหว่างก่อสร้าง ขาดงบประมาณในการก่อนสร้าง
จึงอยากขอให้พี่น้องได้ร่วมบริจาคคนละเล็กคนละน้อย เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ที่ต้องการ
เสร็จเมื่อไร พร้อมอยู่ทันที

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี: ชมรมมัดรอซะห์ตะห์ฟิช อัล-อินชานียะห์
ชื่อธนาคาร: ธนาคารกรุงไทย

เลขบัญชี: 763-0-71932-9

 

ช่องทางติดต่อ

Site Icon

Madrasah al-insaniah

ขอเชิญระดมทุนเพื่อสร้างมัสยิดพร้อมอาคาร 763-0-71932-9 กรุงไทย ชมรมมัดรอซะห์ตะห์ฟิช

Proudly powered by WordPress & SeedThemes